Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ


ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
http://net.glotta.ntua.gr/

Η κυβέρνηση ενεργώντας σαν κοινοβουλευτική χούντα επεκτείνει και στην ανώτατη εκπαίδευση τον κοινωνικό πόλεμο που διεξάγει κατά των εργαζομένων, των νέων, του λαού, για λογαριασμό της εγχώριας και παγκόσμιας ληστρικής καπιταλιστικής τάξης. Και επιδοκιμάζεται και επιβραβεύεται για το «έργο» της.

Τα μέτρα που δόθηκαν για «διαβούλευση» στο Ρέθυμνο υπερβαίνουν σε βαρβαρότητα τις εξαγγελίες των Δελφών και επιβεβαιώνουν δραματικά την προηγούμενη εκτίμησή μας ότι συνιστούν οριστική επίθεση για να κατεδαφίσουν ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο.
Οι κανίβαλοι του «εκσυγχρονισμού» δεν αρκούνται στον οικονομικό μαρασμό και στην «αυτοτέλεια», ώστε η «αγορά» σταδιακά να «μεταλλάξει το DNA της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης», αλλά είναι αποφασισμένοι να επέμβουν με ανατρεπτικές ρυθμίσεις για να το αλλάξουν άμεσα λειτουργώντας ως εκπρόσωποι του κεφαλαίου :
·         Πολιτικός έλεγχος άμεσος εδώ και τώρα! Αφαίρεση της διοίκησης από τα συλλογικά όργανα και ανάθεση σε ολιγομελή Συμβούλια Διοίκησης με τον πρόεδρο – μάνατζερ και επιτροπεία από Περιφερειακά Συμβούλια
·         Συρρίκνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ και τώρα! Συγχωνεύσεις ιδρυμάτων και κατάργηση τμημάτων («πανεπιστημιακός Καλλικράτης»), περιορισμός του αριθμού των φοιτητών, απολύσεις προσωπικού.
·         Υποβάθμιση και ταξική αναδιάρθρωση της μετά το λύκειο εκπαίδευσης εδώ και τώρα!
·         Κατάρτιση αντί των πανεπιστημιακών σπουδών, με διάσπαση των προγραμμάτων σπουδών και ακύρωση των πτυχίων και των συλλογικών επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Πιστοποίηση και τυποποίηση προγραμμάτων σπουδών, τμημάτων, ιδρυμάτων από «ανεξάρτητες εταιρείες αξιολόγησης», πιστωτικές μονάδες. Μονοετείς, διετείς, τριετείς, τετραετείς σπουδές «ανάλογα με τις ανάγκες». Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Θέλουν ημιειδικευμένους εργαζόμενους χωρίς κριτική σκέψη και με κατάρτιση μιας χρήσης.
·         Κατάργηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης εδώ και τώρα!
Η νομιμοποίηση των κολεγίων συνοδεύεται από ακραία περικοπή της χρηματοδότησης και αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με βάση την «ανταγωνιστικότητά» τους, όπως θα αποτυπώνεται στις «επιδόσεις» και την κατάταξή τους από την «εξωτερική αξιολόγηση». Η καινούρια «Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης», που θα έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης, θα την κατανέμει με βάση ποσοτικούς δείκτες που θα αφορούν το βαθμό συμμόρφωσης στο κυρίαρχο πρότυπο για την εκπαίδευση και την έρευνα (π.χ. το βαθμό συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα). Η επιχειρηματικότητα και η σύνδεση με την οικονομία ανάγονται σε βασικό κριτήριο. Η χρηματοδότηση της έρευνας θα γίνεται μόνο επιλεκτικά με συγκεκριμένα πακέτα και με τους όρους που αυτά επιβάλλουν. Οι ανθρωπιστικές σπουδές και οι κοινωνικές επιστήμες θα αντιμετωπίσουν τον μαρασμό και την κατάργηση των Τμημάτων τους! Οι αμοιβές του προσωπικού από τα ιδρύματα θα εξατομικεύονται με βάση τις «επιδόσεις» τους.
·         Η δωρεάν παιδεία υπονομεύεται και από την «κάρτα του φοιτητή» και την ανάθεση της σίτισης και της στέγασης σε «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα». Οι φοιτητές εξωθούνται στα φοιτητικά δάνεια και την υπερχρέωση.

Όμως, εκεί που οι ξενόφερτοι και εγχώριοι σύμβουλοι της κυβέρνησης πραγματικά ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο είναι η επίθεση στην εργασιακή και ακαδημαϊκή υπόσταση των πανεπιστημιακών, ανατρέποντας πλήρως εργασιακές σχέσεις και κατακτήσεις δεκαετιών:
·         Κατάργηση της βαθμίδας του Λέκτορα, ο οποίος μετατρέπεται σε συμβασιούχο διδάσκοντα, χωρίς δυνατότητα εξέλιξης με διδακτικά καθήκοντα μόνο. Μετατρέπεται δηλαδή σε «εκσυγχρονισμένη» εκδοχή βοηθού.
- Κατάργηση της μονιμότητας του Επίκουρου Καθηγητή.
- Τακτική αξιολόγηση για τους μόνιμους (Αναπληρωτές Καθηγητές και Καθηγητές) από «διεθνή εκλεκτορικά σώματα», από την οποία θα εξαρτώνται η συνολική ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητά τους και οι αμοιβές τους.
- Κατάργηση ενιαίου μισθολογίου για τους πανεπιστημιακούς και αμοιβές εξατομικευμένες με βάση τις «επιδόσεις» τους. Ο μισθός όλων των εργαζόμενων στο πανεπιστήμιο θα είναι υπό συνεχή διαβούλευση με το Συμβούλιο Διοίκησης.
- Το κράτος θα παρέχει ένα κατώτατο μισθό, ο οποίος, στο πλαίσιο του Μνημονίου, πρακτικά θα είναι ένα «επίδομα» επιβίωσης. Η συμπλήρωση αυτού του επιδόματος του κάθε διδάσκοντα θα γίνεται από το κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά, ανάλογα με τους «ίδιους» πόρους που διαθέτει και ανάλογα την «αξιολόγηση» τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.
- Δεν γίνεται σαφής αναφορά στο τρόπο συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων. Ωστόσο, με δεδομένη την υποβάθμιση του Τμήματος ως ακαδημαϊκής και διοικητικής μονάδας, και την υποβάθμιση ή και κατάργηση της ΓΣ Τμήματος/ή Σχολής είναι προφανές ότι η συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων καθώς και η εκλογική διαδικασία δεν θα υπόκειται πλέον στον ακαδημαϊκό έλεγχο συμμετοχικών οργάνων. Διαφαινόμενη πρόθεσή τους είναι η συγκρότηση αδιαφανών και αυθαίρετων ως προς τα επιστημονικά αντικείμενα εκλεκτορικών σωμάτων.


Μπροστά σε αυτήν την ολομέτωπη επίθεση στο δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο στους διδάσκοντες, στους φοιτητές και στους εργαζομένους του, η ΠΟΣΔΕΠ προτείνει την "αδιατάραχτη λειτουργία του Πανεπιστημίου" και "κάνει έκκληση σε όλες τις συνιστώσες του ακαδημαϊκού χώρου για νηφαλιότητα και σύνεση"! Φαίνεται λοιπόν ότι τα 5 εκατομμύρια που δόθηκαν ήταν αρκετά για να συνεχίσει το έργο της και να “καταπίνει” τις εξαγγελίες!

Απέναντι σε αυτή την επιχείρηση οριστικής κατεδάφισης σε ό,τι απέμεινε από το δημόσιο πανεπιστήμιο, στο δικαίωμα για δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, είναι ανάγκη να οργανώσουν και να παρατάξουν την αντίστασή τους οι πανεπιστημιακοί που σέβονται το ρόλο τους, οι φοιτητές που αρνούνται να τους στερούν θεμελιώδη δικαιώματα, οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια σε συντονισμό με τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων. Έχουμε την εμπειρία του κινήματος για το άρθρο 16.
Μετά το σημερινό πολεμικό ανακοινωθέν της Υπουργού από το Ρέθυμνο, επείγει η άμεση ενεργοποίηση των συλλόγων και των πανεπιστημιακών με συντονισμό και οργάνωση από τα κάτω απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας σε συνεργασία με τους φοιτητικούς συλλόγους και τους συλλόγους εργαζομένων.

Κανένα διάλογο μ΄ αυτούς που κατεδαφίζουν ό,τι άφησαν οι προηγούμενοι από το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Δε θα συνεισφέρουμε με τις προτάσεις μας στο πώς θα πραγματοποιήσουν καλύτερα την επίθεσή τους οι κοινωνικοί κανίβαλοι. Κανένας δεν πρέπει να γίνει συνένοχος ...
Αν επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της τρόικα και στους υποστηρικτές της να επιβάλουν τα σχέδιά τους, το πανεπιστήμιο δεν θα είναι πλέον ούτε δωρεάν, ούτε δημόσιο, ούτε πανεπιστήμιο. Θα είναι ένα εκπαιδευτήριο που θα λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρεία και θα παρέχει κατάρτιση, χωρίς ελευθερία στη διδασκαλία, την έρευνα και στη διακίνηση ιδεών. Θα είναι το «πανεπιστήμιο» του «Μνημονίου» και του ΟΟΣΑ.
Αν δεν αντιδράσουμε συλλογικά και αποφασιστικά τώρα, το δημόσιο πανεπιστήμιο θα μείνει μια ανάμνηση μαζί με την ανάμνηση από τις άλλες κοινωνικές κατακτήσεις του «παλιού καλού καιρού», όπως το οκτάωρο, οι συλλογικές συμβάσεις, η ασφάλιση, η σύνταξη, η περίθαλψη, τα δημοκρατικά δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και συλλογικής διεκδίκησης!

Μόνος δρόμος είναι η αντίσταση και ο συλλογικός αγώνας για την αποτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Create your own banner at mybannermaker.com!
Καντε copy τον html κωδικα γιανα μεταφερετε το banner!