Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της ΠΟΣΔΕΠ 2 Απριλίου 2008


Η κυβέρνηση, παρά και ενάντια στη σαφή και εκφρασμένη αντίθεση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας, ψήφισε το νέο νόμο πλαίσιο που αποδιαρθρώνει και διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Μετά από ένα περίπου χρόνο προσπαθειών εφαρμογής του, ο νόμος αυτός παραμένει ουσιαστικά ανεφάρμοστος και τα πανεπιστήμια, με αποφάσεις των Συγκλήτων, επανέρχονται και ζητάνε την απόσυρση του νόμου. Διαπιστώνουν ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και αναδεικνύουν ανυπέρβλητες δυσλειτουργίες.

Παρόλα αυτά η κυβέρνηση, επιλέγοντας την αποσπασματική τακτική εφαρμογής του για πετύχει στο τέλος συνολικά να περάσει ο νέος νόμος, επιμένει στην επιθετική πολιτική της καταθέτοντας ρυθμίσεις εφαρμογής του: 'Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός', χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με 4ετείς συμβάσεις (αντιγράφοντας το Αγγλικό σύστημα!), προεδρικό διάταγμα για τα συγγράμματα, αξιολόγηση κατά Τμήμα και Σχολή. Έφτασε, μάλιστα, να δηλώνει αλαζονικά, σε κραυγαλέα αντίθεση με όσα έλεγε τον προηγούμενο χρόνο, ότι θα χρηματοδοτηθούν μόνον όποιοι εφαρμόσουν την εσωτερική και εξωτερική ‘αξιολόγηση’ και ότι με βάση αυτήν την αξιολόγηση τα πανεπιστήμια θα καταταγούν και θα κατηγοριοποιηθούν!

Στη συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ με την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ (20-03-08), μεταφέρθηκε στον Υπουργό Παιδείας η αγωνία και η αγανάκτηση των πανεπιστημιακών για το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που έχει ψηφιστεί, αλλά και των ρυθμίσεων που προωθούνται αυτή τη στιγμή. Τονίστηκε ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει να εφαρμοστούν γιατί διαλύουν τα Πανεπιστήμια. Επισημάνθηκε ότι η επιμονή της κυβέρνησης σ΄ αυτήν την πολιτική οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και η προσπάθεια εφαρμογής της την φέρνει σε θέση αντίπαλου απέναντι σε ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα, στη θέση μιας κυβέρνησης που αδιαφορεί για τη διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Αναφέρθηκε, επίσης, εκ μέρους της ΕΓ, ότι τα Πανεπιστήμια, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχουν ήδη εφαρμόσει τη 'διαδικασία Μπολόνια' και τον 'Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας', εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής ή ακόμη και διαφοροποιούνται από τις επιλογές της Μπολόνια, ότι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι με τα συνδικαλιστικά τους όργανα και τις κινητοποιήσεις τους την απορρίπτουν και όλο και περισσότερο αντιστέκονται στην εφαρμογή της. Η κυβέρνηση επιδεικτικά αγνοεί αυτές τις αντιδράσεις.

Παρόλα αυτά, ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εμμείνει στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής για τα Πανεπιστήμια και δεν δεσμεύτηκε για κανένα από τα αιτήματα – διεκδικήσεις, τόσο για τα γενικότερα θεσμικά όσο και τα οικονομικά.

Ιδιαίτερα για τα οικονομικά αιτήματα: μισθολογικό (ενσωμάτωση επιδομάτων στις αποδοχές, πλήρεις συντάξεις), αυξήσεις στους μισθούς, καθεστώς απασχόλησης των πανεπιστημιακών (αποκλειστική απασχόληση και κατάργηση των εποχικών διδασκόντων) ιδιαίτερη μέριμνα για τους πανεπιστημιακούς των Πανεπιστημίων των ακριτικών περιοχών, αποδοχές ΕΔΠ, χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με βάση τις ανάγκες τους, φοιτητική μέριμνα, υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς να δεσμευτεί για κανένα απ’ αυτά, παρέπεμψε, με τη συνήθη στερεότυπη ευχή για την ικανοποίησή τους, στον Υπουργό Οικονομικών.

Έγινε όμως σαφές ότι η συζήτηση με τον Υπουργό Οικονομικών θα αφορά σε ένα μελλοντικό “νέο ειδικό μισθολόγιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”. Με δεδομένη τη γενικότερη αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης για τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, τη διαμόρφωση μισθολογίων με βάση την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, μόνο βαθιά ανησυχία προκαλεί η θέση της κυβέρνησης για ‘νέο μισθολόγιο’.

Η στάση του Υπουργού Παιδείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, ότι επιθυμεί τη σύγκρουση με την πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν ενδιαφέρεται για την λειτουργία των Πανεπιστημίων, ότι θέλει να περάσει με κάθε κόστος τη διαδικασία της Μπολόνια στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Εκτιμώντας αυτή τη στάση η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, ανταποκρινόμενη στην κρισιμότητα της στιγμής, δηλώνει ότι:

Αυτή η περίοδος είναι κρίσιμη για το μέλλον του δημόσιου πανεπιστήμιου. Οι πανεπιστημιακοί είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους με όλα τα μέσα για την υπεράσπιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και της αυτοδιοίκησής του. Να μην επιτρέψουν τη διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου, την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίησή του, που οδηγεί η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου. Να αγωνιστούν για την απόσυρσή του.

Η Εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει:

Για τις οικονομικές-μισθολογικές διεκδικήσεις και το καθεστώς απασχόλησης

  • Επιμένουμε στις οικονομικές μας διεκδικήσεις στο σύνολό τους. Στο πλαίσιο αυτό θα προχωρήσουμε σε κλιμακούμενες κινητοποιήσεις προκειμένου να απαιτήσουμε την ικανοποίησή τους και να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να εμπαίζει τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και να υποτιμά τον ρόλο και το έργο τους.
  • Η ΠΟΣΔΕΠ επιμένει στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Για την εφαρμογή του νέου νόμου και του συνόλου της ‘μεταρρύθμισης’

  • Η Εκτελεστική Γραμματεία δηλώνει ότι οι ρυθμίσεις του νέου νόμου, αλλά και το σύνολο της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης που προωθήθηκε από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων μέχρι σήμερα και η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει σαν μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορούν και δεν πρέπει να εφαρμοστούν γιατί διαλύουν τα Πανεπιστήμια, πρέπει να αποσυρθούν.
  • Κάθε προσπάθεια να εξασφαλιστούν συμμαχίες με δυνάμεις στο εσωτερικό των πανεπιστημίων, που υποστηρίζουν την αντιδραστική αναδιάρθρωση του δημόσιου πανεπιστημίου, ιδιαίτερα των ‘προθύμων’ και του ‘Παρατηρητηρίου’ είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Η Εκτελεστική Γραμματεία θα επιδιώξει:

  • Η ΕΓ και η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ καθώς και οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συντονίσουν τη δράση τους με το φοιτητικό κίνημα ώστε να εκφραστεί αποτελεσματικά η αντίθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας στην κατεδάφιση του δημόσιου Πανεπιστημίου από την πολιτική της κυβέρνησης.
  • Τα ακαδημαϊκά όργανα με αποφάσεις τους να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου νόμου και του συνόλου της αντιμεταρρύθμισης (πρότυπος εσωτερικός κανονισμός, τετραετείς συμβάσεις, ‘πιστωτικές μονάδες’, ‘αξιολόγηση’, ‘παράρτημα διπλώματος’, νόμος για την έρευνα, προσχέδιο νόμου για τα μεταπτυχιακά, αναγνώριση των ΚΕΣ και εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. 36/2005).
  • Οι πρυτανικές αρχές όλων των Ιδρυμάτων να οργανώσουν ανοικτές συνεδριάσεις των Συγκλήτων, με την παρουσία εκπροσώπων των Συλλόγων και της ΠΟΣΔΕΠ, όπου να συζητηθούν οι συνέπειες της εφαρμογής και να παρθούν αποφάσεις ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης:

  • η ΠΟΣΔΕΠ οργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, και

το πρόγραμμα για την κλιμάκωση της δράσης των πανεπιστημιακών, σε συντονισμό με το φοιτητικό κίνημα, θα αποφασιστεί από τη Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα συνεδριάσει το Σάββατο 10 Μαϊου ’08 στην Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Create your own banner at mybannermaker.com!
Καντε copy τον html κωδικα γιανα μεταφερετε το banner!