Τετάρτη 16 Απριλίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της ΠΟΣΔΕΠ 2 Απριλίου 2008


Η κυβέρνηση, παρά και ενάντια στη σαφή και εκφρασμένη αντίθεση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας, ψήφισε το νέο νόμο πλαίσιο που αποδιαρθρώνει και διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Μετά από ένα περίπου χρόνο προσπαθειών εφαρμογής του, ο νόμος αυτός παραμένει ουσιαστικά ανεφάρμοστος και τα πανεπιστήμια, με αποφάσεις των Συγκλήτων, επανέρχονται και ζητάνε την απόσυρση του νόμου. Διαπιστώνουν ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και αναδεικνύουν ανυπέρβλητες δυσλειτουργίες.

Παρόλα αυτά η κυβέρνηση, επιλέγοντας την αποσπασματική τακτική εφαρμογής του για πετύχει στο τέλος συνολικά να περάσει ο νέος νόμος, επιμένει στην επιθετική πολιτική της καταθέτοντας ρυθμίσεις εφαρμογής του: 'Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός', χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με 4ετείς συμβάσεις (αντιγράφοντας το Αγγλικό σύστημα!), προεδρικό διάταγμα για τα συγγράμματα, αξιολόγηση κατά Τμήμα και Σχολή. Έφτασε, μάλιστα, να δηλώνει αλαζονικά, σε κραυγαλέα αντίθεση με όσα έλεγε τον προηγούμενο χρόνο, ότι θα χρηματοδοτηθούν μόνον όποιοι εφαρμόσουν την εσωτερική και εξωτερική ‘αξιολόγηση’ και ότι με βάση αυτήν την αξιολόγηση τα πανεπιστήμια θα καταταγούν και θα κατηγοριοποιηθούν!

Στη συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ με την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ (20-03-08), μεταφέρθηκε στον Υπουργό Παιδείας η αγωνία και η αγανάκτηση των πανεπιστημιακών για το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που έχει ψηφιστεί, αλλά και των ρυθμίσεων που προωθούνται αυτή τη στιγμή. Τονίστηκε ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει να εφαρμοστούν γιατί διαλύουν τα Πανεπιστήμια. Επισημάνθηκε ότι η επιμονή της κυβέρνησης σ΄ αυτήν την πολιτική οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και η προσπάθεια εφαρμογής της την φέρνει σε θέση αντίπαλου απέναντι σε ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα, στη θέση μιας κυβέρνησης που αδιαφορεί για τη διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Αναφέρθηκε, επίσης, εκ μέρους της ΕΓ, ότι τα Πανεπιστήμια, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχουν ήδη εφαρμόσει τη 'διαδικασία Μπολόνια' και τον 'Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας', εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής ή ακόμη και διαφοροποιούνται από τις επιλογές της Μπολόνια, ότι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι με τα συνδικαλιστικά τους όργανα και τις κινητοποιήσεις τους την απορρίπτουν και όλο και περισσότερο αντιστέκονται στην εφαρμογή της. Η κυβέρνηση επιδεικτικά αγνοεί αυτές τις αντιδράσεις.

Παρόλα αυτά, ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εμμείνει στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής για τα Πανεπιστήμια και δεν δεσμεύτηκε για κανένα από τα αιτήματα – διεκδικήσεις, τόσο για τα γενικότερα θεσμικά όσο και τα οικονομικά.

Ιδιαίτερα για τα οικονομικά αιτήματα: μισθολογικό (ενσωμάτωση επιδομάτων στις αποδοχές, πλήρεις συντάξεις), αυξήσεις στους μισθούς, καθεστώς απασχόλησης των πανεπιστημιακών (αποκλειστική απασχόληση και κατάργηση των εποχικών διδασκόντων) ιδιαίτερη μέριμνα για τους πανεπιστημιακούς των Πανεπιστημίων των ακριτικών περιοχών, αποδοχές ΕΔΠ, χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με βάση τις ανάγκες τους, φοιτητική μέριμνα, υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς να δεσμευτεί για κανένα απ’ αυτά, παρέπεμψε, με τη συνήθη στερεότυπη ευχή για την ικανοποίησή τους, στον Υπουργό Οικονομικών.

Έγινε όμως σαφές ότι η συζήτηση με τον Υπουργό Οικονομικών θα αφορά σε ένα μελλοντικό “νέο ειδικό μισθολόγιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”. Με δεδομένη τη γενικότερη αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης για τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, τη διαμόρφωση μισθολογίων με βάση την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, μόνο βαθιά ανησυχία προκαλεί η θέση της κυβέρνησης για ‘νέο μισθολόγιο’.

Η στάση του Υπουργού Παιδείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, ότι επιθυμεί τη σύγκρουση με την πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν ενδιαφέρεται για την λειτουργία των Πανεπιστημίων, ότι θέλει να περάσει με κάθε κόστος τη διαδικασία της Μπολόνια στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Εκτιμώντας αυτή τη στάση η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, ανταποκρινόμενη στην κρισιμότητα της στιγμής, δηλώνει ότι:

Αυτή η περίοδος είναι κρίσιμη για το μέλλον του δημόσιου πανεπιστήμιου. Οι πανεπιστημιακοί είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους με όλα τα μέσα για την υπεράσπιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και της αυτοδιοίκησής του. Να μην επιτρέψουν τη διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου, την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίησή του, που οδηγεί η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου. Να αγωνιστούν για την απόσυρσή του.

Η Εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει:

Για τις οικονομικές-μισθολογικές διεκδικήσεις και το καθεστώς απασχόλησης

  • Επιμένουμε στις οικονομικές μας διεκδικήσεις στο σύνολό τους. Στο πλαίσιο αυτό θα προχωρήσουμε σε κλιμακούμενες κινητοποιήσεις προκειμένου να απαιτήσουμε την ικανοποίησή τους και να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να εμπαίζει τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και να υποτιμά τον ρόλο και το έργο τους.
  • Η ΠΟΣΔΕΠ επιμένει στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Για την εφαρμογή του νέου νόμου και του συνόλου της ‘μεταρρύθμισης’

  • Η Εκτελεστική Γραμματεία δηλώνει ότι οι ρυθμίσεις του νέου νόμου, αλλά και το σύνολο της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης που προωθήθηκε από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων μέχρι σήμερα και η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει σαν μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορούν και δεν πρέπει να εφαρμοστούν γιατί διαλύουν τα Πανεπιστήμια, πρέπει να αποσυρθούν.
  • Κάθε προσπάθεια να εξασφαλιστούν συμμαχίες με δυνάμεις στο εσωτερικό των πανεπιστημίων, που υποστηρίζουν την αντιδραστική αναδιάρθρωση του δημόσιου πανεπιστημίου, ιδιαίτερα των ‘προθύμων’ και του ‘Παρατηρητηρίου’ είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Η Εκτελεστική Γραμματεία θα επιδιώξει:

  • Η ΕΓ και η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ καθώς και οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συντονίσουν τη δράση τους με το φοιτητικό κίνημα ώστε να εκφραστεί αποτελεσματικά η αντίθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας στην κατεδάφιση του δημόσιου Πανεπιστημίου από την πολιτική της κυβέρνησης.
  • Τα ακαδημαϊκά όργανα με αποφάσεις τους να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου νόμου και του συνόλου της αντιμεταρρύθμισης (πρότυπος εσωτερικός κανονισμός, τετραετείς συμβάσεις, ‘πιστωτικές μονάδες’, ‘αξιολόγηση’, ‘παράρτημα διπλώματος’, νόμος για την έρευνα, προσχέδιο νόμου για τα μεταπτυχιακά, αναγνώριση των ΚΕΣ και εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. 36/2005).
  • Οι πρυτανικές αρχές όλων των Ιδρυμάτων να οργανώσουν ανοικτές συνεδριάσεις των Συγκλήτων, με την παρουσία εκπροσώπων των Συλλόγων και της ΠΟΣΔΕΠ, όπου να συζητηθούν οι συνέπειες της εφαρμογής και να παρθούν αποφάσεις ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης:

  • η ΠΟΣΔΕΠ οργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, και

το πρόγραμμα για την κλιμάκωση της δράσης των πανεπιστημιακών, σε συντονισμό με το φοιτητικό κίνημα, θα αποφασιστεί από τη Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα συνεδριάσει το Σάββατο 10 Μαϊου ’08 στην Αθήνα.

Παρασκευή 11 Απριλίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.Σ. ΠΤΕΑ

ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Για χρόνια στην Ελλάδα ο χώρος της ειδικής αγωγής αποτελεί το θολό τοπίο της εκπαίδευσης που οι εκάστοτε κυβερνήσεις γρήγορα προσπερνούν και η κοινωνία ελάχιστα γνωρίζει για τη λειτουργία και προσφορά του.

Στις 31/3/2008 δημοσιοποιήθηκε σχέδιο νόμου για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, το οποίο η κυβέρνηση παρουσίασε ως άριστη προσπάθεια διευθέτησης των χρόνιων προβλημάτων και οργάνωσης στο χώρο της ειδικής αγωγής. Μετά από μελέτη του όμως με λύπη μας διαπιστώσαμε πως το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο πλαίσιο νομιμοποίησης της αδικίας, ανασφάλειας και απομόνωσης που βιώνουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους, της προχειρότητας στην οργάνωση της ειδικής αγωγής, της έλλειψης υποδομών καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, της υποχρηματοδότησης και απαξίωσης της ειδικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το νέο νομοσχέδιο:

-Παρόλο που «προωθεί» τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής, η υποχρεωτικότητα αυτή δεν συνοδεύεται από ανάλογες προβλέψεις για βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών και δημιουργία νέων. Δε διασφαλίζει τη στελέχωσή τους με το κατάλληλο και επαρκές επιστημονικό προσωπικό και γενναία αύξηση της χρηματοδότησης όπως απαιτείται. Έτσι μόνο η συγκέντρωση και συνύπαρξη διαφόρων περιπτώσεων παιδιών με αναπηρία σε περιβάλλον που δεν μπορεί να τα υποστηρίξει και εκπαιδεύσει, θα προκαλέσει τη διόγκωση των προβλημάτων και τη δυσλειτουργία του σχολείου και θα οδηγήσει πολλά ΑμΕΑ σε ιδιωτικά κέντρα ενώ τα παιδιά των φτωχών οικογενειών θα παραμένουν εγκλωβισμένα και αβοήθητα σ’ αυτό το δυσλειτουργικό περιβάλλον.

-Δεν προωθεί ουσιαστικά την ένταξη αλλά αντίθετα το κατηγορικό μοντέλο στο χώρο της ειδικής αγωγής, αδυνατώντας έτσι να καταπολεμήσει και να εξαλείψει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που συνοδεύουν την αναπηρία.

-Δημιουργώντας τον κλάδο των Ειδικών Παιδαγωγών, (ΠΕ61, 71) συστήνει παράλληλα υποκλάδους (εξειδικεύσεις στις ειδικές ανάγκες), πράγμα που, εκτός του ότι δεν παρέχεται από κανένα Ανώτατο Ίδρυμα, θεωρείται μη εφαρμόσιμο στη σχολική πραγματικότητα.

-εξακολουθεί και ορίζει ως τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, όχι τον βασικό τίτλο σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, αλλά διδακτορικά ή μεταπτυχιακά. Επιπλέον φαίνεται να εξομοιώνει το πτυχίο μας με τομείς Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικών Τμημάτων ή με οποιαδήποτε επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή. Ο εμπαιγμός και η απαξίωση των πτυχίων μας συνεχίζεται καθώς τώρα επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο και ατόμων με εφόδιο σεμινάρια 400 ωρών!!

-βάζει διαβαθμίσεις στο διορισμό μας στις οποίες οι απόφοιτοι του τμήματός μας, παρότι προέρχονται από το μοναδικό Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, κατατάσσονται τελευταίοι.

Επιπλέον γίνεται φανερό πως το υπάρχον νομοσχέδιο αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη πολιτική, συνδέεται με τις συνολικές αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Παιδείας και Υγείας, όπου κυριαρχούν οι ιδιωτικοποιήσεις, η υποχρηματοδότηση και η υποβάθμιση.

Έτσι λοιπόν εμείς οι φοιτητές του ΠΤΕΑ, μπροστά σ’ αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο, ως μέλλοντες ειδικοί παιδαγωγοί αλλά και ως ενεργοί πολίτες, καταδικάζουμε το νέο νομοσχέδιο και απαιτούμε την απόσυρσή του. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τόσο τα εργασιακά μας συμφέροντα, τα οποία θίγονται παράφορα, όσο και το χώρο της ειδικής αγωγής.

Γι αυτό και διεκδικούμε:

-την καθιέρωση υποχρεωτικής, αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν Ειδικής Αγωγής για όλα τα παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες.

-δωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων τεχνικών βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των παιδιών με αναπηρίες. Να μην απαιτείται η οικονομική συμμετοχή των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

-ολόπλευρη στήριξη των παιδιών που μπορούν να ενταχθούν στο γενικά σχολεία, με ειδικευμένο επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, υποδομές, χρηματοδότηση, πρακτικές και λογικές που να υπηρετούν το πνεύμα της ένταξης.

-καταγραφή όλων των ΑμΕΑ πανελλαδικά, προκειμένου να γνωρίζουμε τις ανάγκες του χώρου που καλούμαστε να υπηρετήσουμε.

-δικαίωμα πρόσβασης όλων των ΑμΕΑ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

-αύξηση της χρηματοδότησης για την Ειδική Αγωγή στο 15% από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε ότι αφορά τα εργασιακά μας δικαιώματα:

-κατάργηση του θεσμού των αναπληρωτών. Απαιτούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Να σταματήσει η εργασιακή ομηρία των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) και του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση στην Εκπαίδευση ατόμων με Ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

-να μην εφαρμοστούν οι τομείς Ειδικής Αγωγής, να μην εξισώνεται το πτυχίο μας με υποτυπώδη διδασκαλία και σεμινάρια.

Εμείς οι φοιτητές του ΠΤΕΑ γνωρίζουμε καλά πως αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να προσφέρει στους 180.000 μαθητές της Ελλάδας που έχουν ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης το σχολείο του χρειάζονται, όπως και δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα των ΑμΕΑ. Γνωρίζουμε καλά πως η απαξίωση και η αθλιότητα στους χώρους της πρόνοιας και της ειδικής αγωγής αποκαλύπτουν, ακόμα και στον πιο δύσπιστο, το πραγματικό πρόσωπο της κοινωνίας μας, μια κοινωνίας που απορρίπτει σαν ανεπιθύμητους όσους κρίνει «μη αποδοτικούς», όσους δηλαδή δεν μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στο σύστημα της οικονομικής εκμετάλλευσης. Για όσα λοιπόν αναφέραμε ως τώρα σας καλούμε να συνταχθείτε μαζί μας στον αγώνα μας αυτό για αποκλειστικά δημόσια, σύγχρονη ειδική αγωγή, που να καλλιεργεί την αγάπη για τη ζωή και να αναπτύσσει ολόπλευρα τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών με ειδικές ανάγκες, που θα αγκαλιάζει και εκπαιδεύει σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες τους και που θα μπορεί να παρεμβαίνει ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Πέμπτη 10 Απριλίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ


Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Η/Υ & Δικτύων, στην πρώτη της εμφάνιση στο σύλλογο μετά το ξέσπασμα του μεγαλειώδους φοιτητικού κινήματος, έδειξε τεράστιο ζήλο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά , τόσο της ΔΑΠ όσο και της ΝΔ, και να προϊδεάσει τους φοιτητές για το τι έχουν να περιμένουν από αυτήν. Την πλήρη αδιαφάνεια! Στις χθεσινές εκλογές, η ΔΑΠ- ΝΔΦΚ προέβη σε μια πρωτοφανή νοθεία σταυρών. Και είναι τέτοιο το μέγεθος της απάτης, όπου για να γλιτώσει τη κατακραυγή όλου του φοιτητόκοσμου του Βόλου και όχι μόνο, υπέγραψε το κείμενο που συνέταξε η εφορευτική επιτροπή και όλες οι άλλες παρατάξεις, στο οποίο δέχεται ξεκάθαρα να της αφαιρεθούν όλοι οι σταυροί των υποψηφίων του ψηφοδελτίου, και να καταγραφούν μόνο στην παράταξη. Η παράταξη η οποία έχει μια τεράστια ιστορία σε σκηνικά τραμπουκισμού, νοθείας και απειλών, έβαλε ένα ακόμη «παράσημο»στο πλούσιο βιογραφικό της. Αν γινόντουσαν αύριο εκλογές σκανδάλων και μπόχας θα συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα τη ΝΔ και τα φερέφωνά της στις σχολές. Εδώ την αξίζουν σίγουρα την αυτοδυναμία! Πάντως όσο η δεξιά συνεχίζει να μένει ακλόνητη στην πρώτη θέση, παρά τα αίσχη που κάνει, είναι επιτακτική ανάγκη για την Αριστερά να μπορέσει να γίνει πραγματικά επικίνδυνη απέναντι σε αυτούς. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα και μόνο ψηφοδέλτιο της Αριστεράς. Τότε μόνο και μόνο τότε θα ταρακουνηθεί η κυριαρχία ΔΑΠ- ΠΑΣΠ στις σχολές, και τότε, φαινόμενα όπως το χθεσινό θα εκλείψουν.

Παρασκευή 4 Απριλίου 2008

Ανακοίνωση Αριστερής Ενότητας ΜΗΥΤΔ

Στο τελευταίο Δ.Σ. του Τ.Μ.Η/Υ.Τ.Δ., καθώς και τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια έντονη φημολογία γύρω από ένα προεκλογικό πάρτυ του συλλόγου μαζί με τον σύλλογο του ΙΑΚΑ στο Θόλο είτε την Τρίτη 8/4 ή την Τετάρτη 9/4 δηλαδή την παραμονή ή την μέρα των φοιτητικών εκλογών! Ένα τέτοιο πάρτυ αποτελεί πρωτεύων ζήτημα για την ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, και γι’ αυτό το λόγο πήραμε την απόφαση να παραστούμε συνολικά ως σχήμα στο Δ.Σ, καθώς μας βρίσκει κάθετα αντίθετους οποιαδήποτε τέτοια σκέψη.
Η διεξαγωγή ενός παρτύ εκείνες τις μέρες, καταρχάς δημιουργεί πρακτικά προβλήματα όπως είναι το γεγονός οτι δεδομένου του οτι το παλιό Δ.Σ. θα έχει διαλυθεί μετά την εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Δευτέρας 7/4, και συνεπώς η διαχέιριση του ταμείου περνά στα χέρια της εφορευτικής επιτροπής την οποία δεν μπορούμε προφανώς να βαρύνουμε με μια τέτοια ευθύνη. Ακόμα δεδομένης της ώρας που τελειώνει η καταμέτρηση των ψήφων την ημέρα των εκλογών δεν αφήνει αρκετό χρόνο για την διοργάνωση πάρτυ.
Πιο σημαντικό όμως είναι η προσπάθεια απαξίωσης των φοιτητικών εκλογών. Εμείς ως Αρ.Εν θεωρούμε τις φοιτητικές εκλογές μια πολιτική μάχη που πρέπει να δωθεί με σοβαρούς όρους, όπου οι φοιτητές του τμήματος θα κρίνουν τις παρατάξεις για τις θέσεις και τις δράσεις τους. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε μια μάχη που θα κριθεί απο το πόσα μπουκάλια δώθηκαν ή το πόσα ποτά κεράστηκαν. Δεν θα επιτρέψουμε επίσης να χρησιμοποιηθεί η περίσταση ώστε να αισχροκερδούν κάποιοι από τους φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.
Και κάτι ακόμη. Κατά την διάρκεια του Δ.Σ. ακούστηκε το επιχείρημα πως «ο σύλλογος έχει μόνο να κερδίσει», «τα έξοδα τα έχουν καλύψει όλα οι χορηγοί», «εμείς μόνο λεφτά θα πάρουμε». Ε, λοιπόν τα σιχαθήκαμε τα λεφτά σας, τους σιχαθήκαμε τους χορηγούς σας, τους σιχαθήκαμε τους μπράβους σας, σιχαθήκαμε τους μεγαλοκαρχαρίες σας. Δεν θέλουμε καμία άλλη ανάμειξη με το βρώμικο κύκλωμα της νύχτας και τους υπαλλήλους του στα πανεπιστήμια. Δεν θέλουμε να αντικρίσουμε άλλα μαχαιρώματα(θυμάστε τη Χωροταξία;) και υπόγεια παιχνίδια, τουλάχιστον όχι με τις πλάτες του συλλόγου. Η ΑΡ.ΕΝ. θα δώσει μιας αποφασιστικής σημασίας μάχη, είτε μέσα από Δ.Σ. είτε μέσα από γενικές συνελεύσεις, απέναντι σε αυτούς που λυμαίνονται το άσυλο κάνοντας το Πανεπιστήμιο επιχείρηση(ενώ είναι οι ίδιοι που θέλουν να το καταργήσουν με την πολιτική τους).
Create your own banner at mybannermaker.com!
Καντε copy τον html κωδικα γιανα μεταφερετε το banner!